Resum del que va ser una nit inoblidable amb els tutelats més joves de la Fundació.
Regals, música, bon menjar i sobretot molt d’amor!
#fundaciotutelar #treballemposanthielcor #sopardejoves #musica #amor #regals #bonmenjar #elsnostrestutelats #amorincondicional #unanitinoblidable #unanymes #seguimsumantmoments

Video: 

Sopar de joves '18

Comparteix