L’organigrama de la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre és el següent: