Recentment hem fet una visita a Mora d'Ebre per poder habilitar un pis de propietat d'una tutelada i així obtenir un benefici que li permetrà afrontar el seu dia a dia, ja que com ja sabeu, una de les nostres funcions és la de vetllar per l'economia dels nostres tutelats. Sempre és una bona opció per mantenir el seu patrimoni digne i amb una estabilitat d'aquest.
Per acabar, ens dirigim un grupet de treballadors on hem aprofitat de fer neteja al domicili i deixar-lo en condicions òptimes per poder donar una segona vida a la vivenda, i que la puguin aprofitar els nou inquilins. Esperem que tots puguin gaudir d'aquesta oportunitat !

Tu que pots fer?


Comparteix