Una vegada a l'any, ens reunim tots els equips, per tal de dur a terme els "plans d'atenció individuals" dels nostres tutelats.
Tot a ve a dir, els objectius que ens marquem per poder aconseguir durant l'any, a l'hora de treballar amb ells i per ells.
Sabem que és important per poder completar tota la seva integritat!

Tu que pots fer?

Comparteix