En motiu del deterior d’alguna vivenda de les persones que atenem i donem suport, realitzem pressupost i posteriors obres per tal d’assegurar-los mantindre’s al seu domicili amb les condicions mínimes d’habitabilitat. En aquest cas es neteja i teulada.

Tu que pots fer?

Comparteix