Com cada any el Jeroni de Moragas de Mora d’Ebre realitza la seua Assemblea General Ordinària per tal d’informar de les seues activitats, comptes, memòria... Desde la Fundació Tutelar i com a tutors de gent que ells atenen hem assistit ja que valorem molt el seu treball i creiem oportú reconeixer-ho.