Una de les nostres tasques es vetllar per la salut dels nostres tutelats. La gestió no ens és gens fàcil, ja que tenim molts de problemes a l'hora de gestionar les diferents qüestions a nivell mèdic i de vegades, podem dir, que ens és veritablement frustrant. Aquesta es la nostra realitat com a tutors de persones que protegim i no sabem si el sistema es del tot conscient del que està passant apart del COVID. Hi ha moltes altres necessitats i hauríem de ser tots mes conscients. Es necessita un altra forma de treballar i no discriminar. Es una suggerència.
Tot i així no ens donem per vensuts i continuem treballant i lluitant pel seu benestar.

Tu que pots fer?

Comparteix