Durant aquestes setmanes anteriors, hem estat treballant amb les telefonies mòbils.
Estar connectats amb ells, fa que hi hagui una comunicació fluida davant entrebancs o preocupacions que puguin sorgir dels nostres tutelats durant el seu dia a dia.
Per això, des de Fundació Tutelar Terres l'Ebre, hem estat revisant i actualitzant totes aquelles línies d'ús, d'una forma segura, buscant el millor benefici per ells.