Des de la Fundació treballem amb els tutelats per aconseguir el màxim benestar durant la seva vida, gestionem totes les seves activitats, necessitat, sortides, prestacions..., els protegim a ells i als seus béns, és a dir, intentem ser-ho tot per ells!
Avui fem una referència de la nostra realitat i per això us mostrem que tot i que estem per acompanyar-los en el trajecte de la vida, també ho fem amb la mort. És una realitat i per la qual tots passarem en algun moment o altre.
Un cop la persona causa defunció, la tramitem respectant sempre les seves voluntats i donant-li la màxima dignitat i respecte que es mereix. Ens preocupem en tot moment de la seva despedida per acompanyar-los en el trajecte final de la seva vida.
Gestionem amb la companyia d'assegurança si la té, amb el servei funerari, donem el suport necessari a la família, si s'escau i existeix, acompanyant-los en els moments de la despedida per ajudar-los en una situació difícil per tothom. I per qui no té família, que és la majoria i ho hem estat nosaltres, sense dubte que se'ns reconeix aquest suport que ens identifica i és la nostra essència.
Amb ells i per ells sempre i fins al final.

Tu que pots fer?

Comparteix