El passat 28 de juny les referents tutelars i direcció van assistir a un grup de suport social organitzat pel Centre de Documentació de Serveis Socials al Consell Comarcal del Montsià. L’objectiu va ser difondre i impulsar el treball grupal en la societat a partir de l’exposició d’experiències desenvolupades en l’àmbit d’Afers Socials.
“L’ésser humà està fet per l’ajuda mútua” . Seneca.