Realitzem acceptació i posterior conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida per tenir el pròxim curs acadèmic, un estudiant del Grau de Treball Social amb nosaltres.
Benvingut Àlex i esperem oferir-te molts aprenentatges!

Tu que pots fer?


Comparteix