Per a tots, l'ús d'internet i les noves tecnologies a casa, han passat de ser un mer entreteniment ocasional a ser un servei essencial de les nostres vides.
L'accés a internet és un dret reconegut en el qual s'especifica que tots hem de poder accedir independentment de la nostra condició personal, social, econòmica o geogràfica.
Per a Elisabeth tenir a casa internet suposarà un canvi en la seva qualitat de vida. Tindrà accés a tot allò que nosaltres tenim tan normalitzat, com poder parlar amb els seus sers estimats, estar més entretinguda i gaudir veient aquests "directes" que li agraden tant!
Estem desitjosos de saber que ha pogut veure des de la seva nova finestra al món.

Tu que pots fer?

Comparteix