Una de les tasques que porta a terme l'equip administratiu, és la cerca de la informació patrimonial de les tuteles que s'atenen des de Fundació.
És una feina que serveix per conèixer el patrimoni de la persona, gestionar-la i així protegir-los en l'àmbit econòmic dels seus propis béns.
Aquesta tasca es realitza a l'entrada de cada nova tutela i si escau, en moments de canvis patrimonials.

Tu que pots fer?

Comparteix